تبلیغات
مرکز دانلود کتاب های الکترونیکی - دانلود 19 رمان فارسی

با لینک مستقیم Ebook و PDF دانلود رایگان

دانلود 19 رمان فارسی

نویسنده :ایرانی
تاریخ:چهارشنبه 3 فروردین 1390-06:54 ب.ظ

دانلود رایگان رمان فارسی

 خلاصه 19 رمان فارسی

 زبان: فارسی  نویسنده : نا مشخص
 نوع فایل: PDF
 تعداد صفحات: 27  ناشر : پی دی اف سنتر
 حجم کتاب: 177.69 کیلوبایت

نقد و بررسی 19 رمان همچون : تهران مخوف ، جنایات بشر ، تفریحات شب ، زیبا ، دختر رعیت ، نیمه را بهشت ، چشمهایش ، آفت ، یکلیا و تنهایی او ، مدیر مدرسه ، شوهر آهو خانم ، سنگ صبور ، سفر شب ، طوطی ، سو و شون ، درازنای شب ، دل کور ، پر کاه ، همسایه ها

کی وردها :
 
krn , fvvsd 19 vlhk il],k : jivhk lo,t ، [khdhj fav ، jtvdphj af ، cdfh ، nojv vudj ، kdli vh fiaj ، ]alihda ، Htj ، d;gdh , jkihdd h, ، lndv lnvsi ، a,iv Hi, ohkl ، sk'' wf,v ، stv af ، x,xd ، s, , a,k ، nvhckhd af ، ng ;, v، \v ;hi ، ilshdi ih  
nagd va barersi 19 roman  : tehran makhof ، jenayat bashr ، tafrihat shab ، ziba ، dokhtar rayat ، nimeh rahe behesht ، cheshmhayash ، afat ، yeklya va tanhayi o ، modire madrseh ، shohar aho khanom ، sang sabor ، safar shab ، toti ، so va shon ،
deraznai shab ، del kor ، pare kah ، hamsaieh ha
  
دشلای رش ذشققسه قشئشد اشئزاخد فشاقشد ئشناخب تشدشهشف ذشساق فشبقهاشف ساشذ ظهذش یشنافق قشهف دهئثا قش ذشاساف زاشسائاشهسا شبف غنمهش رش فشداشغه شر ئشیهق ئشیقسثا ساخاق شاخ ناشدئ سشدل سشذخق سشبق ساشذ فخفه سخ رش ساخد یشقشظدشه ساشذ یشم نخ قش حشق نشثا اشئسشهثا اش  
نغد نقد  و بررسی19 رمان همچون : تهران طهران تحران تهران مخوف ، جنایات جنایاط بشر ، تفریحات تفریهات شب ، زیبا ذیبا، دختر دخطر رعیت رایت رعیت رعیط ، نیمه راه بحشت بهشت بهشت بهشط ، چشمحایش چشمهایش ، آفت آفط ، یکلیا و تنهایی طنهایی تنحایی تنهایی او ، مدیر مدرسه مدرثه مدرصه مدرسح مدرسه ، شوحر شوهر آحو آهو خانم ، سنگ ثنگ صنگ سنغ سنق سنگ سبور ثبور صبور ، سفر ثفر صفر شب ، توطی طوطی طوتی طوطی ، سو ثو صو و شون ، درازنای شب ، دل کو ر ، پر کاح کاه ، حمسایه ها