تبلیغات
مرکز دانلود کتاب های الکترونیکی - همه چیز درباره استان آذربایجان شرقی

با لینک مستقیم Ebook و PDF دانلود رایگان

همه چیز درباره استان آذربایجان شرقی

نویسنده :ایرانی
تاریخ:شنبه 13 فروردین 1390-08:10 ب.ظ

همه چیز درباره استان

 آذربایجان شرقی

و شهر تبریز

همه چیز درباره استان آذربایجان شرقی

مطالبی که در این کتاب الکترونیکی PDF بسیار ارزشمند می توانید پیدا کنید :

 • نقشه سیاسی استان آذربایجان شرقی
  • مرز بین المللی - حد استان - حد شهرستان - حد بخش - مرکز استان -مرکز شهرستان
 • تاریخچه شهرستان تبریز
  • پادشاه آشور - شهری به نام اوشکایا - دژ و قلعه تارویی - کتیبه های سناخریت پادشاه آشور - شهر تربیس - معبد نرکان - شهر ترویای - شوش قدیم - آکاراتا یا آماتای در تورات - رود آجی چای یا مهران رود -  پایتخت آذربایجان - مملکت بنی رودینی - پایتخت رسمی ایلخانان - سلطان محمود غازان خان معروفترین شاه مغول - عصر جلایریان و ترکمانان آق قویونلو و قره قویونلو - بنای مسجد کبود  ( گوی مسجد ) - تبریز پایتخت ایران در زمان شاه اسمائیل صفوی - زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار - ستار خان و باقرخان 
 • مراکز تاریخی و باستانی تبریز
  • کاخ شهرداری تبریز ( برج ساعت - میدان ساعت تبریز ) 
  • عمارت ائل گلی ( شاه گلی )
  • خانه مشروطیت
 • جاذبه های طبیعی شهر تبریز
  • ارتفاعات سهند : جام داغی - قافلان کوه
  • ارتفاعات سلطان سنجر :  زنوز
  • ارتفاعات مورو داغ : چله خانه - پیر موسی - خواجه مرجان
  • چشمه تاپ تاپان : 5 کیلومتری آذرشهر جاده تبریز مراغه
  • چشمه آب معدنی کندوان : درمان بیماران کلیوی
 • موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی آذربایجان شرقی
  • 12 شهرستان - 31 شهر - 30 بخش - 133 دهستان - 3149 آبادی
 • جغرافیای تاریخی استان آذربایجان شرقی
  • آتورپاتان - آذربادگان یا آذربایگان - در یونانی بیزانس آذربیگانون - در ارمنی اترپاتاکان - سریانی آذربایغان - عربی آذربیجان  - قوم ماد
 • صنایع دستی آذربایجان شرقی 
  • قالی بافی - گلیم بافی - جاجیم بافی - رنگرزی سنتی - سفالگری و سرامیک سازی
  • شهر هریس و صنایع دستی این شهرستان
  • بستان آباد و تاریخچه شهرستان بستان آباد - غار آغ بلاق
  • سراب و تاریخچه شهرستان سراب - امام زاده بزرگ - مسجد جمال آباد - مسجد جامع سراب
  • مراغه و تاریخچه شرستان مراغه
   • مقبره اوحدی مراغه ای - گنبد سرخ - گنبد مدور - گنبد کبود - گنبد غفاریه -  قلعه و قار قیزلار قلعه سی - چشمه ورجوی
  • بناب و تاریخچه شهرستان بناب - قلعه ضحاک عجب شیر ( داش قلعه )

دانلود کتاب های جغرافیایی ایران

کی وردها : دانلوده مطالب مفید و اطلاعات عمومی ضروری دراره استان آذربایجان شرقی - همه چیز درباره شهرستان تبریز و شهرستان  های تابعه - تاریخچه استان آذربایجان شرقی - تاریخچه استان اذربایجان شرغی - آذربایجان سرقی - آدربایجان شرقی - آذربایچان شرقی -اطلاعات عمومی درباره  آزربایجان شرقی -  نقشه کامل به همراه تقسیمات سیاسی شهرستان های آذربایجان شرقی - مراگز تاریخی - مراکز تاریحی تبریز - همه چیز دربار تربیز - طبریز - طربیز -ساعات گاباغی - ساعات قاباغی - امارت ال گلی - امارت ایل گلی تبریز - خانه مشروتیت - خانه مسزوطیت - کوه صهند - کوه ثهند - ارتفاعات سهنذ - شهر حریس استان اذربایجان شرقی - بوناب و مراقه - همه چیز دربار ه مراغا - میانا - قلعه زحاک - قلعه ظحاک اجب شیر - شهرستان صراب -همه چیز دربار ه ثراب -

hameh chiz darbareh shahrestan tabriz - ostan azarbayjan sharghi - shahrestan bonab va maraghe - shahreh sarab va bnab - marageh va heris - ohadi maraghei - meydan sat - nagshe shahrestan tabri - nagshe kamel ostan tabriz - azarabadegan -azarbadeghan man - emarat el gholi - el goli - khaneh mashortiyat -

krai sdhsd hsjhk Hbvfhd[hk avrd lvc fdk hglggd - pn hsjhk - pn aivsjhk - pn foa - lv;c hsjhk -lv;c aivsjhk jhvdo]i aivsjhk jfvdc \hnahi Ha,v - aivd fi khl h,a;hdh - nc , rgui jhv,dd - ;jdfi ihd skhovdj \hnahi Ha,v - aiv jvfds - lufn kv;hk - aiv jv,dhd - a,a rndl - H;hvhjh dh Hlhjhd nv j,vhj - v,n H[d ]hd dh livhk v,n - \hdjoj Hbvfhd[hk - llg;j fkd v,ndkd - \hdjoj vsld hdgohkhk - sgxhk lpl,n yhchk ohk luv,tjvdk ahi ly,g - uwv [ghdvdhk , jv;lhkhk Hr r,d,kg, , rvi r,d,kg, - fkhd ls[n ;f,n ( ',d ls[n ) - jfvdc \hdjoj hdvhk nv clhk ahi hslhmdg wt,d - clhk p;,lj tjpugd ahi rh[hv - sjhv ohk , fhrvohk lvh;c jhvdod , fhsjhkd jfvdc ;ho aivnhvd jfvdc ( fv[ shuj - ldnhk shuj jfvdc ) ulhvj hmg 'gd ( ahi 'gd ) ohki lav,xdj [hbfi ihd xfdud aiv jfvdc hvjthuhj sikn : [hl nhyd - rhtghk ;,i hvjthuhj sgxhk sk[v : ck,c hvjthuhj l,v, nhy : ]gi ohki - \dv l,sd - o,h[i lv[hk ]ali jh\ jh\hk : 5 ;dg,ljvd Hbvaiv [hni jfvdc lvhyi ]ali Hf lunkd ;kn,hk : nvlhk fdlhvhk ;gd,d l,rudj [yvhtdhdd , jrsdlhj sdhsd Hbvfhd[hk avrd 12 aivsjhk - 31 aiv - 30 foa - 133 nisjhk - 3149 Hfhnd [yvhtdhd jhvdod hsjhk Hbvfhd[hk avrd Hj,v\hjhk - Hbvfhn'hk dh Hbvfhd'hk - nv d,khkd fdchks Hbvfd'hk,k - nv hvlkd hjv\hjh;hk - svdhkd Hbvfhdyhk - uvfd Hbvfd[hk - r,l lhn wkhdu nsjd Hbvfhd[hk avrd rhgd fhtd - 'gdl fhtd - [h[dl fhtd - vk'vcd skjd - sthg'vd , svhld; shcd aiv ivds , wkhdu nsjd hdk aivsjhk fsjhk Hfhn , jhvdo]i aivsjhk fsjhk Hfhn - yhv Hy fghr svhf , jhvdo]i aivsjhk svhf - hlhl chni fcv' - ls[n [lhg Hfhn - ls[n [hlu svhf lvhyi , jhvdo]i avsjhk lvhyi lrfvi h,pnd lvhyi hd - 'kfn svo - 'kfn ln,v - 'kfn ;f,n - 'kfn ythvdi - rgui , rhv rdcghv rgui sd - ]ali ,v[,d fkhf , jhvdo]i aivsjhk fkhf - rgui qph; u[f adv ( nha rgui )