مرکز دانلود کتاب های الکترونیکی جامع ترین مرکز دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی ( پی دی اف ) در زمینه های مختلف برای مطالعه در کامپیوتر و موبایل best PDF & Ebook center for free download http://pdfcenter.mihanblog.com 2020-09-19T16:28:43+01:00 text/html 2014-08-07T13:50:05+01:00 pdfcenter.mihanblog.com ایرانی نظرات http://pdfcenter.mihanblog.com/post/62 <div align="center">شما دوستان عزیز می توانید نظرات خود در مورد کل وبلاگ را در این بخش ثبت نمائید . با تشکر </div> text/html 2013-04-11T06:24:47+01:00 pdfcenter.mihanblog.com ایرانی 665 پرسش و پاسخ مذهبی از علامه طباطبایی http://pdfcenter.mihanblog.com/post/60 <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">665 <strong>پرسش و پاسخ مذهبی</strong> از <font color="#990000"><strong>علامه&nbsp; طباطبایی</strong></font></font></p> <p align="center"><img alt="پرسش و پاسخ علامه طباطبایی" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/c/c4/Ayatollah_tabatabai.jpg/260px-Ayatollah_tabatabai.jpg" border="0" align="bottom" hspace="0"></p> <p> </p><table dir="rtl" id="table3" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%"> <tbody> <tr> <td height="24" width="2%"><font size="2"><img src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Language.gif" border="0" height="17" width="17"></font></td> <td height="24" width="37%"><font size="2"><b>&nbsp;زبان:&nbsp;</b>فارسی</font></td> <td rowspan="2" width="2%"><font size="2"><img src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Author.gif" border="0" height="17" width="17"></font></td> <td rowspan="2" width="59%"><font size="2"><font color="#ff0000"><b>&nbsp;نویسنده:</b></font> <strong>علامه طباطبایی</strong></font></td></tr> <tr> <td height="24" width="2%"><font size="2"><img src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileType.gif" border="0" height="17" width="17"></font></td> <td height="24" width="37%"><font size="2"><b>&nbsp;نوع فایل:</b>&nbsp;PDF</font></td></tr> <tr> <td height="24" width="2%"><font size="2"><img src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Pages.gif" border="0" height="17" width="17"></font></td> <td height="24" width="37%"><font size="2"><b>&nbsp;تعداد صفحات:</b>&nbsp;161</font></td> <td rowspan="2"><font size="2"><img src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Publisher.gif" border="0" height="17" width="17"></font></td> <td rowspan="2"><font size="2"><b><font color="#ff0000">&nbsp;ناشر:</font> </b>مرکز نشر کتاب های مذهبی - pdfcenter</font></td></tr> <tr> <td height="24" width="2%"><font size="2"><img src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileSize.gif" border="0" height="17" width="17"></font></td> <td height="24" width="37%"><font size="2"><b>&nbsp;حجم کتاب:</b>&nbsp;937 کیلوبایت</font></td></tr></tbody></table><p></p> <p align="center"><a title="" href="http://dl.irpdf.com/ebooks/Part1/(336).pdf" target="_blank"><img alt="" src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/download.gif" border="0" align="bottom" hspace="0"></a></p> <p><font size="2">پرسش و پاسخ های مذهبی این کتاب الکترونیکی :</font></p> <ul> <li><font size="2">زیر بنای دین چیست ؟</font></li> <li><font size="2">مراتب خداشناسی </font></li> <li><font size="2">وجود مطلق و مقید</font></li> <li><font size="2">حقیقت وجود امکانی</font></li> <li><font size="2"><strong>صفات ذاتی خداوند متعال</strong></font></li> <li><font size="2">کیفیت صفات خداوند متعال</font></li> <li><font size="2">صفات فعلیه خداوند متعال</font></li> <li><font size="2">صفات سلبیه خداوند متعال</font></li> <li><font size="2">فعل خداوند متعال و مراتب آن</font></li> <li><font size="2">امکان روئیت خداوند متعال</font></li> <li><font size="2">معنای شرک و مراتب آن</font></li> <li><font size="2">افرینش جهان و انسان و وسائط و عوالم دیگر</font></li> <li><font size="2"><strong>عالم ذر از دیدگاه قرآن کریم</strong></font></li> <li><font size="2">نحوه وجود ملائکه</font></li> <li><font size="2">دین و آیین جنیان از دیدگاه قرآن کریم</font></li> <li><font size="2"><strong>مباحثی درباره شیطان</strong></font></li> <li><font size="2">جبر و اختیار و بدا و سر تفاوت قابلیت ها</font></li> <li><font size="2">فلسفه خلقت موجودات و جبر و اختیار</font></li> <li><font size="2">دعا و ارتباط آن با قضا و قدر</font></li> <li><font size="2">وحدت ، نبوت ، رسالت و امامت</font></li> <li><font size="2">تفاوت معنایی رسول نبوی</font></li> <li><font size="2">مقام امامت بالاتر است یا نبوت ؟</font></li> <li><font size="2">برهان عقلی و نقلی برای اثبات امامت</font></li> <li><font size="2">شناخت امام علیه السلام راه شناخت خدا</font></li> <li><font size="2">نژاد پیامبران علیه السلام</font></li> <li><font size="2">مباحثی درباره خلقت و ..حضرت آدم علیه السلام</font></li> <li><font size="2">نبوت قبل ار رسالت</font></li> <li><font size="2">پیغمبر انس و جن</font></li> <li><font size="2">راه های رسیدن به امام زمان علیه السلام</font></li> <li><font size="2">عصمت چیست ؟</font></li> <li><font size="2">مباحث علوم قرآنی</font></li> <li><font size="2">حقیقت مرگ از دیدگاه قرآن کریم</font></li> <li><font size="2">معاد</font></li> <li><font size="2">چگونگی بازگشت امور به خداوند در قیامت</font></li> <li><font size="2">پاداش اعمال در دنیا و آخرت</font></li> <li><font size="2">جایگاه بهشت و جهنم</font></li> <li><font size="2">پاداش مستضعفین در آخرت</font></li> <li><font size="2">صراط مستقیم چیست ؟</font></li> <li><font size="2">اخلاق عرفانی</font></li> <li><font size="2">مراحل توبه</font></li> <li><font size="2">روش کسب فضایل اخلاقی</font></li> <li><font size="2">مراتب و معانی یقین</font></li> <li><font size="2">ایمان چیست ؟</font></li> <li><font size="2">حکمت و مصلحت حجاب</font></li> <li><font size="2">معنای سحر چیست؟</font></li> <li><font size="2">علم الحدیث</font></li> <li><font size="2">....</font></li></ul> text/html 2012-04-10T06:02:11+01:00 pdfcenter.mihanblog.com ایرانی اخلاق جنسی از زبان استاد مرتضی مطهری http://pdfcenter.mihanblog.com/post/59 <P align=center><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>کتاب <STRONG><FONT color=#006600>اخلاق جنسی</FONT></STRONG> از سری کتابهای</FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;<STRONG><FONT color=#cc0000>شهید استاد مرتضی مطهری</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="اخلاق جنسی - استاد مرتضی مطهری" align=baseline src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Motahari.jpg/220px-Motahari.jpg"></P> <P> <TABLE dir=rtl id=table3 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%"> <TBODY> <TR> <TD height=24 width="2%"><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Language.gif" width=17 height=17></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;زبان:&nbsp;</B>فارسی</FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Author.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="59%"><FONT size=2><FONT color=#ff0000><B>&nbsp;نویسنده:</B></FONT> شهید استاد مرتضی مطهری</FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileType.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;نوع فایل:</B>&nbsp;PDF</FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Pages.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;تعداد صفحات:</B>&nbsp;27</FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Publisher.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><B><FONT color=#ff0000>&nbsp;ناشر:</FONT> مرکز کتاب های مذهبی</B></FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileSize.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;حجم کتاب:</B>&nbsp;193 کیلوبایت</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <P align=center><A title="" href="http://dl.irpdf.com/ebooks/Part1/(359).pdf" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/download.gif"></A></P> <P><FONT size=3>در کتاب زیر از مباحث زیر&nbsp;بحث شده است :</FONT></P> <UL> <LI><FONT size=3>نظام حقوق زن در اسلام</FONT></LI> <LI><FONT size=3>نکاح و تجرد</FONT></LI> <LI><FONT size=3>علایق و آمیزش جنسی </FONT></LI> <LI><FONT size=3>اخلاق نوین جنسی</FONT></LI> <LI><FONT size=3>دمکراسی در اخلاق</FONT></LI> <LI><FONT size=3>...</FONT></LI></UL> text/html 2012-04-09T13:05:07+01:00 pdfcenter.mihanblog.com ایرانی کتاب راهنمای جامع موفقیت از دکتر شاهین فرهنگ http://pdfcenter.mihanblog.com/post/58 <P>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>کتاب راهنمای جامع موفقیت از دکتر شاهین&nbsp;فرهنگ</STRONG></FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 453px; HEIGHT: 321px" border=0 hspace=0 alt="رازهای موفقیت دکتر شاهین فرهنگ" align=baseline src="http://www.nmbcenter.net/userfiles/image/806.jpg" width=448 height=391></P> <P></P> <TABLE dir=rtl id=table3 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%"> <TBODY> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Language.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;زبان:&nbsp;</B>فارسی</FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Author.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="59%"><FONT size=2><FONT color=#ff0000><B>&nbsp;نویسنده:</B></FONT> سجاد شاهرخی</FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileType.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;نوع فایل:</B>&nbsp;PDF</FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Pages.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;تعداد صفحات:</B>&nbsp;271</FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Publisher.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><B><FONT color=#ff0000>&nbsp;ناشر:</FONT> پی دی اف سنتر - کتاب الترونیکی</B></FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileSize.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;حجم کتاب:</B>&nbsp;3.88 مگابایت</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE> <P></P> <P align=center><A title="" href="http://dl.irpdf.com/ebooks/Part33/www.irpdf.com(9370).pdf" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/download.gif"></A></P> <UL> <LI><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>کلید های موفقیت</STRONG></FONT> <UL> <LI><FONT size=2>بخش اول لزوم تحول در زندگی</FONT> <LI><FONT size=2>پرهیز از وعده دادن و امروز و فردا کردن</FONT> <LI><FONT size=2>شروع به انجام تغییرات</FONT> <LI><FONT size=2>شرطی شدن</FONT> <LI><FONT size=2>توانایی مغز و ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه</FONT> <LI><FONT size=2>نیم کره چپ و راست مغز انسان</FONT> <LI><FONT size=2>قوانین کلیدی مغز</FONT> <LI><FONT size=2>هاله های انرژی انسان</FONT> <LI><STRONG><FONT size=3>تله پاتی</FONT></STRONG> <LI><FONT size=2>انرژی های مثبت و منفی</FONT> <LI><FONT size=2>چشم زخم چیست ؟</FONT> <LI><FONT size=2>صدقه چیست ؟</FONT> <LI><FONT size=2><STRONG>جملات تاکیدی مثبت</STRONG></FONT> <LI><FONT size=2><STRONG>نیروی درون</STRONG></FONT> <LI><FONT size=2>حرف درمانی</FONT> <LI><FONT size=2>تصویر سازی ذهنی</FONT> <LI><FONT size=2>تن آرامی</FONT> <LI><FONT size=2>تلقین مثبت و منفی</FONT> <LI><FONT size=2>عشق به خویشتن و خویشتن دوستی</FONT> <LI><FONT size=2><STRONG>زندگی هدفمند</STRONG></FONT> <LI><FONT size=2>ویژگی های هدف</FONT> <LI><FONT size=2>حواس های پنچگانه</FONT> <LI>...</LI></UL></LI></UL> <P align=center><FONT color=#cc0000 size=4>راز های موفقیت در زندگی و جامعه</FONT></P> text/html 2012-04-08T12:50:54+01:00 pdfcenter.mihanblog.com ایرانی ضمیمه کلیک جام جم شماره 371 http://pdfcenter.mihanblog.com/post/57 <P align=center><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>ضمیمه کلیک جام جم شماره 371</STRONG></FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="ضمیمه کلیک جام جم شماره 371 " align=baseline src="http://dl.irpdf.com/ebooks/Part33/www.irpdf.com(9640).jpg"></P> <P></P> <P align=center> <TABLE dir=rtl id=table3 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD height=21 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Language.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=21 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;زبان:&nbsp;</B>فارسی</FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Author.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="59%"><FONT size=2><FONT color=#ff0000><B>&nbsp;نویسنده:</B></FONT> روزنامه جام جم</FONT></TD></TR> <TR> <TD height=21 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileType.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=21 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;نوع فایل:</B>&nbsp;PDF</FONT></TD></TR> <TR> <TD height=21 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Pages.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=21 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;تعداد صفحات:</B>&nbsp;16</FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Publisher.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><B><FONT color=#ff0000>&nbsp;ناشر:</FONT> روزنامه جام جم</B></FONT></TD></TR> <TR> <TD height=21 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileSize.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=21 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;حجم کتاب:</B>&nbsp;2.05 مگا بایت</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <P></P> <P></P> <P></P> <P align=center><FONT size=2><A title="" href="http://dl.irpdf.com/ebooks/Part33/www.irpdf.com(9640).pdf" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/download.gif"></A></FONT></P> <P align=right><FONT color=#990000 size=2><STRONG>عناوین ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره 371:</STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT size=2>- آشنایی با قدرتمندترین رایانه رومیزی<BR>- حروف چپ اندر قیچی<BR>- <STRONG>برترین نرم‌افزارهای سال</STRONG><BR>- تعطیلات ؛ فرصتی‌ برای <STRONG>افزایش ترافیک وب‌سایت</STRONG><BR>- موبایل‌هایی عنکبوتی<BR>- بازی : Binary Domain<BR>- بازی : Asura's Wrath<BR>- مروری بر فناوری بلوتوث ۴<BR>- موج موبایل‌ها در راه است<BR>- خداحافظی با <STRONG>اندروید</STRONG> مارکت<BR>- ایده‌سازی<BR>- منوی Tools ، میانبری برای دسترسی به ابزارهای مورد نیاز در IE9<BR>-<STRONG> فتوشاپ</STRONG> در گذر زمان<BR>- زود، تند، سریع جواب بده<BR>- <FONT size=3><STRONG>راهنمای خرید دوربین‌های عکاسی فرا</STRONG></FONT> ـ زوم سبک DSLR<BR>- <STRONG>آیپد جدید،</STRONG> قدرتمندتر از همیشه<BR>- و ...</FONT></P> text/html 2012-04-08T07:18:27+01:00 pdfcenter.mihanblog.com ایرانی کتاب الکترونیکی استرالیا را بیشتر بشناسیم http://pdfcenter.mihanblog.com/post/56 <BLOCKQUOTE style="MARGIN-LEFT: 0px" dir=rtl> <P align=center><FONT color=#cc0000 size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>کتاب الکترونیکی استرالیا را بیشتر بشناسیم</STRONG></FONT></P></BLOCKQUOTE> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="همه چیز درباره استرالیا" align=baseline src="http://www.travelnotes.org/Oceania/images/australia_regions.gif"></P> <P> <TABLE dir=rtl id=table3 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD height=21 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Language.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=21 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;زبان:&nbsp;</B>فارسی</FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Author.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="59%"><FONT size=2><FONT color=#ff0000><B>&nbsp;نویسنده:</B></FONT> مرتضی حکیمی کیا</FONT></TD></TR> <TR> <TD height=21 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileType.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=21 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;نوع فایل:</B>&nbsp;PDF</FONT></TD></TR> <TR> <TD height=21 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Pages.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=21 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;تعداد صفحات:</B>&nbsp;78</FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Publisher.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><B><FONT color=#ff0000>&nbsp;ناشر:</FONT> pdfcenter.mihanblog.com</B></FONT></TD></TR> <TR> <TD height=21 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileSize.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=21 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;حجم کتاب:</B>&nbsp;1.58 مگا بایت</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <P></P> <P align=center><FONT size=2><A title="" href="http://dl.irpdf.com/ebooks/Part29/www.irpdf.com(8657).pdf" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/download.gif"></A></FONT></P> <P><FONT size=2>در این کتاب می خوانید : </FONT></P> <UL> <LI><FONT size=2><STRONG>موقعیت جغرافیایی و تقسیمات کشور استرالیا</STRONG></FONT></LI> <LI><FONT size=2>نشان ملی استرالیا</FONT></LI> <LI><FONT size=2><STRONG>پرچم های استرالیا</STRONG> </FONT></LI> <LI><FONT size=2><STRONG>تاریخ استرالیا</STRONG> </FONT></LI> <UL> <LI><FONT size=2>تاریخ استرالیا قبل از قرن بیستم</FONT></LI> <LI><FONT size=2>تاریخ استرالیا در قرن بیستم</FONT></LI> <LI><FONT size=2>تاریخ معاصر استرالیا</FONT></LI> <LI><FONT size=2>تاریخ بومیان استرالیا</FONT></LI> <UL> <LI><FONT size=2>چهر هایی&nbsp;از بومیان استرالیا&nbsp;</FONT></LI> <LI><FONT size=2>نمونه های از آثار هنری بومیان استرالیا</FONT></LI> <LI><FONT size=2>نسل ربوده شده</FONT></LI> <LI><FONT size=2>گروه ها و قبیله های بومیان استرالیا</FONT></LI> <LI><FONT size=2>جمعیت بومیان استرالیا</FONT></LI> <LI><FONT size=2>زبان و مذهب&nbsp;بومیان استرالیا</FONT></LI> <LI><FONT size=2>فرهنگ و هنر بومیان استرالیا</FONT></LI></UL></UL> <LI><FONT size=2><STRONG>جغرافیای استرالیا</STRONG></FONT></LI> <LI><FONT size=2>مردم شناسی استرالیا</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ادیان و مذاهب رایج در استرالیا</FONT></LI> <LI><FONT size=2>نژادهای موجود در استرالیا</FONT></LI> <LI><FONT size=2>زبان و خط استرالیا</FONT></LI> <LI><FONT size=2>سیاست و حکومت کشور استرالیا</FONT></LI> <UL> <LI><FONT size=2>حزب لیبرال</FONT></LI> <LI><FONT size=2>حزب کارگر</FONT></LI> <LI><FONT size=2>انتخابات و رای گیری در استرالیا</FONT></LI> <LI><FONT size=2>مالیات در استرالیا</FONT></LI></UL> <LI><FONT size=2>اقتصاد</FONT></LI> <UL> <LI><FONT size=2><STRONG>معرفی مراکز تجاری و خرید استرالیا</STRONG></FONT></LI></UL> <LI><FONT size=2>جمعیت شناسی</FONT></LI> <LI><FONT size=2>تحصیلات (&nbsp;<STRONG>دانشگاه کانبرا و&nbsp;ANU</STRONG>&nbsp;)</FONT></LI> <LI><FONT size=2>تعطیلات در استرالیا (&nbsp;<STRONG>سیدنی و ملبورن</STRONG>&nbsp;)</FONT></LI> <LI><FONT size=2>هنر و سرگرمی - رسانه ها - ورزش - بهداشت - تسهیلات پزشکی - حمل و نقل عمومی - تسهیلات اجتماعی - کشاورزی - دامداری در استرالیا </FONT></LI> <LI><FONT size=2><STRONG>اپرای سیدنی</STRONG> </FONT></LI> <LI><FONT size=2>دیدنی های مختلف در استرالیا</FONT></LI> <UL> <LI><FONT size=2>آدلاید - بریزبین - بندر داروین - سیدنی - ملبورن - سواحل - پارکها - شهربازی و ...</FONT></LI></UL></UL> <P>&nbsp;</P> text/html 2012-04-06T05:14:16+01:00 pdfcenter.mihanblog.com ایرانی دانلود کتاب زبان تخصصی حسابداری http://pdfcenter.mihanblog.com/post/55 <P align=center><FONT size=6 face=arial,helvetica,sans-serif>دانلود کتاب زبان تخصصی حسابداری</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt=حسابداری align=baseline src="http://www.mehrtvto.ir/Portals/0/sanati2.jpg"></P> <P> <TABLE dir=rtl id=table3 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Language.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;زبان:&nbsp;</B>فارسی</FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="2%"><FONT size=2></FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="59%"><FONT size=2><FONT color=#ff0000><A title="" href="http://docs.google.com/viewer?url=http://dl.irpdf.com/ebooks/Part8/www.irpdf.com%283918%29.pdf" target=_blank></A></FONT></FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileType.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;نوع فایل:</B>&nbsp;PDF</FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Pages.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;تعداد صفحات:</B>&nbsp;36-26-35</FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Publisher.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><B><FONT color=#ff0000>&nbsp;نویسنده:</FONT> فیروز کردی</B></FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileSize.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;حجم کتاب:</B>&nbsp;1.5- 1.1-&nbsp;2 مگابایت</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE><FONT size=2><A title="" href="http://dl.irpdf.com/ebooks/Part33/www.irpdf.com(9406).pdf" target=_blank></A></FONT></P> <P align=right><FONT size=2>این کتاب (&nbsp;تحقیق و مقاله&nbsp;) برای تمامی علاقمندان به استفاده از متون حسابداری به زبان انگلیسی و تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان و معلمین این رشته تهیه شده است . امیدوارم که این کتاب مورد علاقه و استفاده دوستان علاقمند قرار بگیرد .</FONT></P> <P align=right><FONT size=2>فهرست مطالب این کتاب :</FONT></P> <UL> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>فصل اول : <STRONG>مفاهیم و اصول حسابداری</STRONG></FONT></DIV></LI> <UL> <LI> <DIV align=right><FONT size=2><STRONG>حسابداری </STRONG>به عنوان یک سیستم اطلاعاتی</FONT></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><FONT size=2><STRONG>حسابداری مالی و حسابداری مدیریت</STRONG></FONT></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>بسط مفاهیم و<STRONG> اصول حسابداری مالی</STRONG></FONT></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>اخلاق حرفه ای حسابرسان</FONT></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><FONT size=2><STRONG>مفاهیم و اصول حسابداری مالی</STRONG></FONT></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>دارائیها ، بدهیا و حقوق مالک</FONT></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>معاملات و معادله حسابداری</FONT></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><FONT size=2><STRONG>صورتهای مالی</STRONG></FONT></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>سوالات چهار گزینه ای</FONT></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>فرهنگ اصطلاحات حسابداری فصل اول</FONT></DIV></LI></UL></UL> <P align=center><FONT size=2><A title="" href="http://dl.irpdf.com/ebooks/Part33/www.irpdf.com(9408).pdf" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/download.gif"></A></FONT></P> <UL> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>فصل دوم : چرخه حسابداری</FONT></DIV></LI> <UL> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>فهرست حسابها</FONT></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>ماهیت یک حساب</FONT></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>گردش اطلاعات مربوط به معامله تجاری</FONT></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>تراز آزمایشی</FONT></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>کشف و تصحیح اشتباهات</FONT></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>اصل اهمیت</FONT></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>فرهنگ اصلاحات حسابداری</FONT></DIV></LI></UL></UL> <P align=center><FONT size=2><A title="" href="http://dl.irpdf.com/ebooks/Part33/www.irpdf.com(9406).pdf" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/download.gif"></A></FONT></P> <UL> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>فصل سوم : تکمیل چرخه حسابداری</FONT></DIV></LI> <UL> <LI> <DIV align=right><FONT size=2><STRONG>دوره حسابداری</STRONG></FONT></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>اصل تطابق هزینه های یک دوره با درآمدهای همان دوره</FONT></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>ماهیت فرآیند اطلاح حساب</FONT></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>کاربرگ و صورتهای مالی</FONT></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>روزنامه نویسی و نقل ثبتهای اصلاحی </FONT></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>ماهیت فرآیند بستن حسابها</FONT></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>چرخه حسابداری</FONT></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>فرهنگ اصطلاحات حسابداری</FONT></DIV></LI></UL></UL> <P align=center><A title="" href="http://dl.irpdf.com/ebooks/Part33/www.irpdf.com(9433).pdf" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/download.gif"></A></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2012-04-05T14:08:54+01:00 pdfcenter.mihanblog.com ایرانی کتاب الکترونیکی معرفی انواع ماسک های صورت http://pdfcenter.mihanblog.com/post/54 <P align=center><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>کتاب الکترونیکی معرفی انواع ماسک های صورت</STRONG></FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 453px; HEIGHT: 346px" border=0 hspace=0 alt="ماسک میوه ای صورت" align=baseline src="http://www.iransoal.com/wp-content/uploads/fruit_face_mask.jpg" width=445 height=375></P> <P> <TABLE dir=rtl id=table3 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD height=21 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Language.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=21 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;زبان:&nbsp;</B>فارسی</FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Author.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="59%"><FONT size=2><FONT color=#ff0000><B>&nbsp;نویسنده:</B></FONT> فردین صادقی</FONT></TD></TR> <TR> <TD height=21 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileType.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=21 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;نوع فایل:</B>&nbsp;PDF</FONT></TD></TR> <TR> <TD height=21 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Pages.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=21 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;تعداد صفحات:</B>&nbsp;37</FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Publisher.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><B><FONT color=#ff0000>&nbsp;ناشر:</FONT> pdfcenter.mihanblog.com</B></FONT></TD></TR> <TR> <TD height=21 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileSize.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=21 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;حجم کتاب:</B>&nbsp;536 کیلوبایت</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <P align=center><FONT size=2><A title="" href="http://dl.irpdf.com/ebooks/Part29/www.irpdf.com(8735).pdf" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/download.gif"></A></FONT></P> <P><FONT size=2>فهرست این کتاب :</FONT></P> <UL> <LI><FONT size=2>آیا می دانید چه نوع پوستی دارید ؟</FONT></LI> <UL> <LI><FONT size=2><STRONG>پوست چرب</STRONG>&nbsp;</FONT></LI> <LI><FONT size=2>پوست مختلط ، نرمال </FONT></LI> <LI><FONT size=2><STRONG>پوست حساس</STRONG> </FONT></LI> <LI><FONT size=2><STRONG>پوست خشک</STRONG> </FONT></LI> <LI><FONT size=2>پوست آسیب دیده به واسطه نور خورشید یا پیری</FONT></LI></UL> <LI><FONT size=2><STRONG>آشنایی با ماسک های زیبایی</STRONG></FONT></LI> <UL> <LI><FONT size=2>ماسک انگور</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک اسفناج</FONT></LI> <LI><FONT size=2>مایسک میخک</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک گیلاس</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک هلو</FONT></LI> <LI><FONT size=2>مسدود کردن منافذ صورت</FONT></LI> <LI><FONT size=2>پوست هایی با منافذ زیاد</FONT></LI> <LI><FONT size=2><STRONG>کرم آرایش و زیبایی</STRONG></FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک برای پوست های معمولی</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک لک صورت</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک عسل و سرکه</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک هویج و سیب</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک برگ چغندر</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک چهره های خسته و بی خواب</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک پوست تیره و آفتاب سوخته</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک گلگون شدن صورت</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک تقویتی</FONT></LI> <LI><FONT size=2><STRONG>ماسک جوش چرکی</STRONG></FONT></LI> <LI><FONT size=2><STRONG>ماسک جوش هاس سر سیاه</STRONG></FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک چین زیر چشم</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک چروک چشم</FONT></LI></UL> <LI><FONT size=2>انواع ماسک برای پوست های چرب</FONT></LI> <UL> <LI><FONT size=2>ماسک الوی قرمز</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک لیمو ترش</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک هویج </FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک کدو حلوایی</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک سفیده تخم مرغ</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک پرتغال و لیمو</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک خیار</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک زرده تخم مرغ و آووکادو</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک سیب</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک گوجه فرنگی</FONT></LI></UL> <LI><FONT size=2>انواع ماسک های برای زیباتر شدن پوست </FONT></LI> <UL> <LI><FONT size=2>ماسک اناناس</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک سیب</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک هلو</FONT></LI> <LI><FONT size=2>اسک موز</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک شیر و سیب</FONT></LI></UL> <LI><FONT size=2><STRONG>شادابی پوست با ماسک های خوراکی</STRONG></FONT></LI> <UL> <LI><FONT size=2>سونای صورت</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماساژ با جوی دوسر</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک زرده تخم مرغ و زیتون</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک زرد آلو و توت فرنگی</FONT></LI></UL> <LI><FONT size=2>ماسک صورت و نحوه بخار دادن به پوست</FONT></LI> <UL> <LI><FONT size=2>دستورالعمل و آموزش روش های ماسک گذاری</FONT></LI></UL> <LI><FONT size=2><STRONG>ماسک های زیبایی و تاثیر آنها بر پوست</STRONG></FONT></LI> <LI><FONT size=2>مراقبت از پوست دست</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک های جهت برطرف کردن پوست های چرکی یا دمل</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک های برای برطرف کردن چین و چروک پوست و زه کشی آن</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک های برای داشتن پوستی زیباتر</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ماسک هایی برای روشناییی و باز شدن رنگ رخساره و نرمی و لطافت و شادابی&nbsp;پوست</FONT></LI> <LI><FONT size=2><STRONG>ماسک های طبیعی</STRONG></FONT></LI> <UL> <LI><FONT size=2>ماسک شکر</FONT></LI> <LI><FONT size=2>مراقبت از ناخن ها و دندان ها</FONT></LI> <LI><FONT size=2>کرم تقویت عسل و خامه برای بدن</FONT></LI></UL></UL> <P><TR><TD height="21" width="2%"></TD></TR></P> text/html 2012-04-05T13:00:23+01:00 pdfcenter.mihanblog.com ایرانی مقاله بازاریابی شبکه ای یا کلاهبردار مرموز http://pdfcenter.mihanblog.com/post/53 <P align=center><FONT size=6 face=arial,helvetica,sans-serif>بازاریابی شبکه ای یا کلاه برداری مرموز</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="کلاه برداری" align=baseline src="http://www.roshd.ir/Portals/0/NewBlog/Files/22/2524/tafakor4.jpg"></P> <P> <TABLE dir=rtl id=table3 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Language.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;زبان:&nbsp;</B>فارسی</FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Author.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="59%"><FONT size=2><FONT color=#ff0000>&nbsp;<A title="" href="http://docs.google.com/viewer?url=http://dl.irpdf.com/ebooks/Part8/www.irpdf.com%283918%29.pdf" target=_blank>مطالعه آنلاین بازاریابی شبکه ای یا کلاهبرداری&nbsp;</A></FONT></FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileType.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;نوع فایل:</B>&nbsp;PDF</FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Pages.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;تعداد صفحات:</B>&nbsp;84</FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Publisher.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><B><FONT color=#ff0000>&nbsp;نویسنده:</FONT> </B>حجه الاسلام ابوالقاسم علیان نژادی</FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileSize.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;حجم کتاب:</B>&nbsp; 385 کیلو بایت</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <P align=center><FONT size=2><A title="" href="http://dl.irpdf.com/ebooks/Part8/www.irpdf.com%283918%29.pdf" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/download.gif"></A></FONT></P> <P><FONT size=2>فهرست مطالب این <STRONG>مقاله و تحقیق</STRONG>&nbsp;: </FONT></P> <UL> <LI><FONT size=2>فصل اول : پیشینه شرکت های اقتصادی مرموز</FONT></LI> <LI><FONT size=2>فصل دوم : چگونه گی فعالیت شرکت های مرموز</FONT></LI> <UL> <LI><FONT size=2>جذب مشتری بدون ارائه کالا یا خدمات </FONT></LI> <LI><FONT size=2>جذب مشتری با ارائه کالا یا خدمات </FONT></LI></UL> <LI><FONT size=2>فصل سوم : اطلاعاتی مختصر از پنج شرکت خارجی</FONT></LI> <UL> <LI><FONT size=2>الف : <STRONG>پنتاگونو </STRONG>(&nbsp;شرکت فیوچراستراتژی&nbsp;)</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ب : <STRONG>گلدکوئست</STRONG> (&nbsp;کوئست اینترنشنال&nbsp;)</FONT></LI> <LI><FONT size=2>ج : <STRONG>هفت الماس من</STRONG> (&nbsp;My 7 Diamond&nbsp;)</FONT></LI> <LI><FONT size=2>د : <STRONG>گلدماین</STRONG></FONT></LI> <LI><FONT size=2>ه : <STRONG>ای بی ال EBL</STRONG></FONT></LI></UL> <LI><FONT size=2>فصل چهارم : نمونه های از شرکت های داخلی</FONT></LI> <UL> <LI><FONT size=2>ذکر نام 20 شرکت داخلی (&nbsp;مهرین کارت ، توس کارت ، پارس کارت ، کیمیا کارت ،رز کارت ، طلوع آینده ، سیاتل ، کارت طلیعه ، خلاقیت ، صعود اندوخته ، گلدین کارت ، نیک کارت ، پارادیس ، کیش کارت ، استار ، کارت طلائی ، اشتراک هزاره&nbsp;، آتیه کارت ، به کارت ، کتاب اول ، صدف کارت ، سنمار ، یونیورسال ، سریع کارت ، شهر سازندگی ، همیاری و ... )</FONT></LI></UL> <LI><FONT size=2>فصل پنجم : ادله حرمت </FONT></LI> <UL> <LI><FONT size=2>اکل مال به باطل </FONT></LI> <LI><FONT size=2><STRONG>کلاهبرداری </STRONG></FONT></LI> <LI><FONT size=2>قمار جهانی</FONT></LI> <LI><FONT size=2>بخت آزمایی و لاتار </FONT></LI></UL> <LI><FONT size=2>فصل ششم : پرسش و پاسخ ها </FONT></LI> <LI><FONT size=2>فصل هفتم : سوء استفاده ها ، شگرد ها و خلاف گویی ها</FONT></LI> <UL> <LI><FONT size=2>سوء استفاده از تصویر امام راحل (قدس سره) - جعل مهر و امضای مراجع تقلید - تفسیر غلط از فتاوای برخی از مراجع تقلید - نقل گزینشی فتوای امام راحل </FONT></LI></UL> <LI><FONT size=2>فصل هشتم : زمینه ها و تبعات فعالیت های ناسالم مورد بحث</FONT></LI> <UL> <LI><FONT size=2>بستر ها و زمینه ها (&nbsp;<STRONG>معضل بیکاری</STRONG>&nbsp;- <STRONG>مشکلات اقتصادی</STRONG> - فقدان برنامه ریزی همه جانبه - ضعف ایمان و دنیا طلبی&nbsp;)</FONT></LI> <LI><FONT size=2>تبعات و پیامدهای منفی (&nbsp;احتمال بروز تنش های اجتماعی - آسیب های جبران ناپذیر اقتصادی - بازماندن از فعالیت های سالم - تضعیف روابط&nbsp;اخلاقی - افول روحیه عدالت طلبی و حق جویی - هدر رفتن سرمایه عمر&nbsp;)</FONT></LI></UL> <LI><FONT size=2>فصل نهم و دهم : استتائات و اسناد و مدارک</FONT></LI></UL> <P>&nbsp;</P> text/html 2011-04-20T12:33:52+01:00 pdfcenter.mihanblog.com ایرانی دانلود pdf ماهنامه موسیقی ایرانیان شماره 9 http://pdfcenter.mihanblog.com/post/52 <P align=center><FONT size=6 face=arial,helvetica,sans-serif>دانلود ماهنامه <STRONG><FONT color=#6600cc>موسیقی ایرانیان</FONT></STRONG> شماره 9</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="دانلود ماهنامه موسیقی ایرانیان شماره 9" src="http://musicmagazine.ir/wp-content/uploads/2010/12/89-09-15-01.jpg"></P> <P></P> <P align=right></P> <TABLE dir=rtl id=table3 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Language.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;زبان:&nbsp;</B>فارسی</FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Author.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="59%"><FONT size=2><FONT color=#ff0000>&nbsp;<A title="" href="http://docs.google.com/viewer?url=http://musiceiranian.ir/download/magazine/Number-9/Musicmagazine-ir-Low-Quality-Number-9-t.pdf" target=_blank>مطالعه آنلاین ملاهنامه موسیقی ایرانیان</A></FONT></FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileType.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;نوع فایل:</B>&nbsp;PDF</FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Pages.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;تعداد صفحات:</B>&nbsp;84</FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Publisher.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><B><FONT color=#ff0000>&nbsp;ناشر:</FONT> </B>www.musicmagazine.ir</FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileSize.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;حجم کتاب:</B>&nbsp; 19 مگابایت</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE> <P></P> <P></P> <P align=center><A title="" href="http://musiceiranian.ir/download/magazine/Number-9/Musicmagazine-ir-Low-Quality-Number-9-t.pdf" target=_blank><IMG title="لینک دانلود مستقیم کتاب ماهنامه موسیقی ایرانیان شماره 8" border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/download.gif" width=128 height=41></A></P> <P align=right><FONT color=#009900 size=2>در این شماره از ماهنامه موسیقی ایرانیان می خوانید :</FONT></P> <UL style="MARGIN-LEFT: 0px" dir=rtl> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>واکنش فرخزاد لایق به تضییع حق مولف</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>توضیحات اردوان کامکار در مورد <STRONG>موسیقی فیلم سنتوری</STRONG> و خوانندگی <STRONG><FONT color=#3366ff>محسن چاوشی</FONT></STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>سرقت موسیقایی از <STRONG>ارکست آکادمیک <A title="" href="http://pdfcenter.mihanblog.com/post/49" target=_blank>تهران</A></STRONG> با نام ابوالقاسم فردوسی</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>خواننده زن <STRONG>تیتراژ آخر سریال مختارنامه</STRONG> از صدا و سیما شکایت می کند (&nbsp;پخش صدای زن حرم است&nbsp;)</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2><FONT color=#3366ff><STRONG>شهرام ناظری</STRONG> </FONT>: سطح ارتباط آواز با شعر تنزیل شدیدی داشته است</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>مهران مدیری و آهنگساز اصلی "&nbsp;<STRONG>امشب شب مهتابه</STRONG>&nbsp;" - <STRONG>تیتراژ سریال <FONT color=#cc6600>قهوه تلخ</FONT></STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>پیمان سلطانی (&nbsp;رهبر ارکستر ملل&nbsp;) : شهرام ناظری سرود "&nbsp;ایران جوان&nbsp;" را می خواند .</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>منوچهر سهبایی درباره سرود ملی ایران جوان گفت</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>اسفندیار رحیم مشایی و سمفونی مقاومت</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>مشروح مصاحبه نسریه پنجره با رضا مهدوی (&nbsp;<STRONG>محسن نامجو</STRONG> و <STRONG>شادمهر&nbsp;عقیلی</STRONG>&nbsp;)</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>علیرضا افتخاری&nbsp;و تکذیب وی برای خروج از کشور</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>در پی حادثه تصادف ، 9 تن از اعضای انجمن موسیقی شهرستان بافق جان باختند</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>تجلیل <STRONG>دانشگاه استنفرد امریکا</STRONG> از <STRONG><FONT color=#3366ff>محمد رضا شجریان</FONT></STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>پروژه سیمرغ در تالار رودکی به ضبط رسید</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>انتخاب <STRONG><FONT color=#3366ff>علیرضا افتخاری</FONT></STRONG> و <STRONG>مجید انتظامی</STRONG> به عنوان چهره های ماندگار کشور</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>آلبوم 13 <STRONG><FONT color=#3366ff>محسن چاووشی</FONT></STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>لغو همکاری بهروز صفاریان و <STRONG>محمد رضا گلزار</STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>مهرداد نصرتی آهنگساز قطعه "&nbsp;نمی دونم&nbsp;" از&nbsp;آلبوم "&nbsp;یه خاطره از فردا&nbsp;" به خوانندگی <STRONG>احسان خواجه امیری</STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2><STRONG><FONT color=#3366ff>مصاحبه کویتی پور</FONT></STRONG> با رادیو فردا و عکس العمل وی در مقابل بعضی جبه گیری ها</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>همکاری حجت اشرف زاده با محسن چاووشی</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>تعریف و اهداف برگزاری<FONT color=#3366ff><STRONG> کنسرت</STRONG> </FONT>در ایران</FONT></DIV> <UL> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>هدف مخاطبین از آمدن به کنسرت</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>هدف اهالی <STRONG>موسیقی</STRONG> از اجرای یک کنسرت</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>هدف یک تهیه کننده یا کنسرت گذار از برگذاری کنسرت</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>برسی عناصر تاثیر گذار در کیفیت کنسرت ها</FONT></DIV></LI></UL> <LI> <DIV align=right><FONT size=2><STRONG>موسیقی پاپ</STRONG> و تلفیقی : ابراهیم مولایی و امین موسوی</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2><STRONG>موسیقی سنتی و کلاسیک</STRONG> : عاطفه عین علی و محمد جواد صحافی</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>تصاویر زیبا از کنسرت های برگزار شده در سطح کشور</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>مزایا و معایب پخش سوپر مارکتی موسیقی </FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>آلبوم تصویری <STRONG>گروه رستاک</STRONG> : همه اقوام من</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>نوشته ای از مارس پروست در ستایش موسیقی زشت</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>مصاحبه اختصاصی با محسن یگانه</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>آیا نسل جدید <FONT color=#3366ff><STRONG>موسیقی پاپ</STRONG> </FONT>زنده خواهد ماند</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>پرونده مفصل درباب <FONT color=#3366ff><STRONG>فقه و موسیقی</STRONG> </FONT>با حضور دکتر صادق طباطبایی</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>گفتگوی مفصل و اختصاصی با پرواز همایی</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>معرفی آلبوم های جدید انتشار یافته <STRONG>موسیقی ایران </STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>حلال یا حرام بودن <STRONG><FONT color=#3366ff>آواز بانوان</FONT></STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>مصاحبه اختصاصی با <STRONG>محمد معتمدی</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> text/html 2011-04-20T08:54:17+01:00 pdfcenter.mihanblog.com ایرانی دانلود ضمیمه کلیک روزنامه جام جم - شماره 326 http://pdfcenter.mihanblog.com/post/51 <P align=center><FONT size=6 face=arial,helvetica,sans-serif>دانلود <STRONG><FONT color=#ff0000>ضمیمه کلیک</FONT></STRONG> روزنامه <STRONG>جام جم</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=6 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;شماره 326</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="ضمیمه کلیک جام جم 326" src="http://dl.irpdf.com/ebooks/Part28/www.irpdf.com(8640).gif"></P> <P></P> <TABLE dir=rtl id=table3 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Language.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;زبان:&nbsp;</B>فارسی</FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Author.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="59%"><FONT size=2><FONT color=#ff0000><STRONG>&nbsp;</STRONG><A title="" href="http://docs.google.com/viewer?url=http://dl.irpdf.com/ebooks/Part28/www.irpdf.com(8640).pdf" target=_blank>مطالعه آنلاین ضمیمه کلیک جام جم</A></FONT></FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileType.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;نوع فایل:</B>&nbsp;PDF</FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Pages.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;تعداد صفحات:</B>&nbsp;16</FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Publisher.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><B><FONT color=#ff0000>&nbsp;ناشر:</FONT> </B>روزنامه جام جم</FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileSize.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;حجم کتاب:</B>&nbsp;690 کیلوبایت</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE> <P></P> <P align=center><A href="http://dl.irpdf.com/ebooks/Part28/www.irpdf.com(8640).pdf"><IMG title="لینک دانلود مستقیم کتاب ضمیمه کلیک جام جم شماره 326" border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/download.gif" width=128 height=41></A></P> <P><FONT size=2><FONT color=#3333ff>این هفته (&nbsp;یکشنبه&nbsp;28/1/1390&nbsp;) در شماره 326 ضمیمه کلیک جام جم می خوانید </FONT>:</FONT></P> <UL> <LI><FONT size=2>راه اندازی <STRONG>پست الکترونیکی</STRONG> با کد ملی (&nbsp;مدی عامل اپراتور اول پست گفت&nbsp;)</FONT> <LI><FONT size=2>تحولات <STRONG>بازار سیم کارت</STRONG> و وعده هایی که محقق نشد</FONT> <LI><FONT size=2><STRONG>مرکز عملیات امنیت</STRONG> راه اندازی می شود </FONT> <LI><FONT size=2>مخابرات تهران همچنان اینترنت پر سرعت <STRONG>ADSL </STRONG>می دهد </FONT> <LI><FONT size=2><STRONG>دیتا سنتر ملی</STRONG> امسال افتتاح می شود </FONT> <LI><FONT size=2><STRONG>ویندوز فون ماکروسافت</STRONG> تا سال 2015 در رتبه دوم سیستم عامل های&nbsp;گوشی قرار می گیرید ! </FONT> <LI><FONT size=2>شکایت شرکت HP از رئیس سابق کانال خود آدریان جونز (&nbsp;کارمند کنونی اوراکل&nbsp;) به جرم سرقت اسناد محرمانه شرکت اچ پی</FONT> <LI><FONT size=2>شرکت ایسر و محصولات جدید برای رقابت با شرکت اپل</FONT> <LI><FONT size=2>روش ها و متد های جدید افزایش کامنت بازدید کنندگان در وبلاگ و وبسایت</FONT> <LI><FONT size=2>سریع ترین و ساده ترین روش اجرا برنامه ها با یک کلیک رو آیکن</FONT> <LI><FONT size=2>نرم افزار <STRONG>تبدیل فرمت های ویدیویی</STRONG> درسیتم عامل مکینتاش</FONT> <LI><FONT size=2>اجرای برنامه ها بدون نیاز به نصب</FONT> <LI><FONT size=2>تبدیل<STRONG> فکس مودم</STRONG> به تلفن پیشرفته (&nbsp;ارسال و دریافت فکس با مودم&nbsp;)</FONT> <LI><FONT size=2><A title="" href="http://pdfcenter.mihanblog.com/post/category/10" target=_blank><FONT size=2>نقد و بررسی </FONT></A><STRONG>گوشی های هوشمند</STRONG> </FONT> <UL> <LI><FONT size=2>قابلیت های&nbsp;سامسونگ مدل&nbsp;Epic 4G</FONT> <LI><FONT size=2>گوشی های اچ تی سی مد HTC evo 4G</FONT> <LI><FONT size=2>گوشی اپل آیفون 4 </FONT> <LI><FONT size=2>موتورلا droidX</FONT> <LI><FONT size=2>فوکوس سامسونگ focus samsung</FONT></LI></UL> <LI><FONT size=2>معرفی جدیدترین مدل گوشی <STRONG>سامسونگ</STRONG> samsung 19100 Galaxy S II</FONT> <LI><FONT size=2>معرفی بازی جدید quake 3 HD</FONT> <LI><FONT size=2>آموزش کامل نصب ویندوز 7</FONT> <LI><FONT size=2><STRONG>معرفی بازی جدید 2011 میلادی</STRONG> و 1390 هجری شمسی</FONT> <UL> <LI><FONT size=2>سبک بزن و بکش "&nbsp;سلسله جنگجویان&nbsp;" dynasty warriors 7</FONT> <LI><FONT size=2>سبک تیر اندازی اول شخصی HomeFront</FONT></LI></UL> <LI><FONT size=2>جدیدترین<STRONG> <FONT color=#3366ff>اخبار دنیای کامپیوتر</FONT></STRONG></FONT><FONT color=#3366ff> سال 90</FONT> <UL> <LI><FONT size=2>تهدید شرکت سونی توسط<STRONG> هکر</STRONG> ها</FONT> <LI><FONT size=2>کرایسیس 2 موضوع جدال میان کنسول ها</FONT> <LI><FONT size=2>بازگشت بازی مورتال کمبد</FONT> </LI></UL> <LI><FONT size=2><FONT color=#3366ff><STRONG>فناوری اطلاعات IT</STRONG> </FONT>(&nbsp;نگاهی به تاثیر دیجیتال بر&nbsp;عرصه سینما</FONT><FONT size=2>&nbsp;)</FONT> <LI><FONT size=2>سیر تکامل <STRONG>اندروید</STRONG></FONT> <LI><FONT size=2>گرافیک - دیسک چرک نویس (&nbsp;راه حل پیغام خطای&nbsp;scratch disks are full&nbsp;&nbsp;)</FONT> <LI><FONT size=2><FONT color=#3366ff><STRONG>پرسش و پاسخ کامپیوتری</STRONG> </FONT>: من زیر نویس یک <A title="" href="http://pdfcenter.mihanblog.com/post/category/30" target=_blank>فیلم</A> را از اینترنت دانلود کرده ام ، می خواستم بدانم با چه روشی می توانم فیلم را با زیر نویس آن ببینم .</FONT> <LI><FONT size=2>برنامه نویسی programming - مقدمه ای بر <STRONG>Jquery نسل جدید اسکریپت ها</STRONG></FONT> <LI><FONT size=2>ایستگاه بی سیم ضبط و پخش و ذخیره رسانه ای</FONT> <LI><FONT size=2>رایانه همه فن حریف apple iMac 27 اینچ</FONT> <LI><FONT size=2>معرفی کارت <A title="" href="http://www.opengl.mihanblog.com/" target=_blank>گرافیکی</A> GeForce GTX 580 SC</FONT> <LI><FONT size=2><STRONG><FONT color=#3366ff>trich&nbsp;ترفند کاربردی</FONT> و مفید <A title="" href="http://pdfcenter.mihanblog.com/post/category/6" target=_blank>کامپیوتری</A></STRONG></FONT> <UL> <LI><FONT size=2>تغییر منوی بوت لینوکس</FONT> <LI><FONT size=2>احیا و زنده کردن کارتریج پرینتر</FONT> <LI><FONT size=2>برنامه های نظارتی بر سیستم </FONT> <LI><FONT size=2>حذف پنجره های مزاحم پیجن در لینوکس</FONT></LI></UL> <LI><FONT color=#3366ff size=2><STRONG>فناوری دیجیتال</STRONG></FONT> <UL> <LI><FONT size=2>طراحی و ساخت چشم سائورون (&nbsp;شخصیت داستانی ارباب حلقه ها&nbsp;)</FONT> <LI><FONT size=2>آتاری با قابلیت ایکس باکس 360</FONT> <LI><FONT size=2>اولین <A title="" href="http://pdfcenter.mihanblog.com/post/category/50" target=_blank>گوشی موبایل</A> با دوربین فیلم و عکس برداری سه بعدی&nbsp; LG thirll 4G</FONT> <LI><FONT size=2>مانیتور 14 اینجی همراه توشیبا یو اس بی خور</FONT> <LI><FONT size=2>اختراع دستگاه دوربین مخفی برای موبایل به حالت <STRONG>بولوتوث</STRONG></FONT> <LI><FONT size=2>گوشی شیشه ای استون مارتین</FONT> <LI><FONT size=2><STRONG>هد ست پلی استیشن</STRONG> به شکل کلاه نظامی</FONT></LI></UL></LI></UL> text/html 2011-04-19T10:01:55+01:00 pdfcenter.mihanblog.com ایرانی تاریخچه فرش و قالی ایران + عکس http://pdfcenter.mihanblog.com/post/50 <P align=center><FONT size=6 face=arial,helvetica,sans-serif>همه چیز درباره تاریخچه<STRONG> <FONT color=#3333ff>فرش و قالی</FONT></STRONG> ایران</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="تاریخچه فرش" src="http://www.txt.ir/ebooks/historical/farsh/farsh.jpg"></P> <P> <TABLE dir=rtl id=table3 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Language.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;زبان:&nbsp;</B>فارسی</FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="2%"><FONT size=2><IMG alt="مطالعه آنلاین کتاب" src="http://txt.ir/ico/read.gif" width=20 height=20></FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="59%"><FONT size=2><FONT color=#ff0000><STRONG>&nbsp;<A title="" href="http://docs.google.com/viewer?url=http://www.txt.ir/ebooks/historical/farsh/farsh(www.txt.ir).pdf" target=_blank><FONT color=#3333ff>مطالعه آنلاین کتاب</FONT></A></STRONG></FONT></FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileType.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;نوع فایل:</B>&nbsp;PDF</FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Pages.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;تعداد صفحات:</B>&nbsp;28</FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Publisher.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><B><FONT color=#ff0000>&nbsp;ناشر:</FONT> txt.ir</B></FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileSize.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;حجم کتاب:</B>&nbsp;4.21 مگابایت</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <P align=center><A title="" href="http://www.txt.ir/ebooks/historical/farsh/farsh(www.txt.ir).pdf" target=_blank><IMG title="لینک دانلود مستقیم کتاب 1245 ضرب المثل ایرانی" border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/download.gif" width=128 height=41></A></P> <P><FONT color=#6633ff size=2>در این تاریخچه مختصر درباره <STRONG>فرش و قالیچه</STRONG> مطالب زیر را می توانید مطالعه فرمایید و عکس های مربوط به قالی ها را نیز مشاهده فرمایید&nbsp; :</FONT></P> <P><FONT size=2>•&nbsp;نحوه ابداع و اختراع<STRONG> فروش <BR></STRONG>•&nbsp;<STRONG>فرش پازیریک</STRONG> نمونه کمیاب و زیبا<BR>•&nbsp;مهمترین تاریخ در<STRONG> صنعت فرش ایران</STRONG> ( دوره صفویه )<BR>•&nbsp;قالی چه ها و فرش های بختیاری ، <STRONG>فرش مشهد و تبریز</STRONG> به همراه عکس<BR>•&nbsp;<STRONG>قالیچه های دیواری</STRONG> تصویر دار کرمانشاه و فارس<BR>•&nbsp;قالی گل و حیوان دار + عکس از فرش<BR>•&nbsp;قالی چلسی موزه ویکتوریا و آلبرت لندن<BR>•&nbsp;قالی اردبیل و راور کرمان ( طرح شکارگاهی )<BR>•&nbsp;قالی انجلاس - <STRONG>قالیچه</STRONG> بختیاری شلمزار<BR></P></FONT> text/html 2011-04-18T12:13:08+01:00 pdfcenter.mihanblog.com ایرانی همه چیز درباره استان تهران pdf http://pdfcenter.mihanblog.com/post/49 <P align=center><FONT size=6 face=arial,helvetica,sans-serif>همه چیز درباره <STRONG>استان تهران</STRONG> </FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>everything about Tehran Iran</FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face=Arial><IMG src="http://www.bonyad-roudaki.ir/zirmajmoe/azadi/borj1-t.jpg"></FONT></P> <P></P> <TABLE dir=rtl id=table3 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Language.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;زبان:&nbsp;</B>فارسی</FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="2%"><FONT size=2><IMG alt="مطالعه آنلاین کتاب" src="http://txt.ir/ico/read.gif" width=20 height=20></FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="59%"><FONT size=2><FONT color=#ff0000><STRONG>&nbsp;</STRONG><FONT color=#cc66cc><A title="" href="http://docs.google.com/viewer?url=http://dl.irpdf.com/ebooks/Part1/(674).pdf" target=_blank><FONT color=#cc66cc>مطالعه آنلاین کتاب</FONT></A></FONT></FONT></FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileType.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;نوع فایل:</B>&nbsp;PDF</FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Pages.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;تعداد صفحات:</B>&nbsp;16</FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Publisher.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><B><FONT color=#ff0000>&nbsp;ناشر:</FONT> </B>پی دی اف سنتر</FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileSize.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"> <P><FONT size=2><B>&nbsp;حجم کتاب:</B>&nbsp;245 کیلوبایت</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE> <P></P> <P align=center><FONT size=2><FONT color=#cc0000><A href="http://dl.irpdf.com/ebooks/Part1/(674).pdf"><IMG title="لینک دانلود مستقیم کتاب همه چیز درباره استان تهران" border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/download.gif" width=128 height=41></A></FONT></FONT></P> <P><FONT size=2><FONT color=#cc0000>توضیح :</FONT><FONT color=#6633ff> این کتاب درباره <STRONG>استان تهران</STRONG> می باشد که مطالعه آن خالی از لطف نخواهد بود لازم به توضیح است که این کتاب قبل از تقسیم شدن استان تهران و تشکیل <STRONG>استان دماوند</STRONG> به مرکزیت کرج گردآوری شده است و کرج را جزو تهران می داند ، ولی به هر حال در کلیت موضوع هیچ تاثیری ندارد .</FONT></FONT></P> <P><FONT color=#ff6600 size=2>در این کتاب ارزشمند مطالب زیر را می توانید در مورد <STRONG>استان تهران</STRONG> پیدا و مطالعه کنید :</FONT></P> <UL> <LI><FONT size=2><STRONG>نقشه سیاسی استان تهران</STRONG> (&nbsp;تقسیمات&nbsp;شهرستان ها&nbsp;)</FONT> <UL> <LI><FONT size=2>ساوجبلاغ ، شهریار ، کرج ، شمیران ، اسلام شهر ، رباط کریم ، شهر ری ، پاکدشت ورامین ، دماوند ، فیروز کوه </FONT></LI></UL> <LI><FONT size=2><STRONG>محیط طبیعی</STRONG></FONT> <UL> <LI><FONT size=2>موقعیت و وسعت استان تهران</FONT> <LI><FONT size=2>ناهمواری ها </FONT> <LI><FONT size=2>آب و هوای استان تهران</FONT> <LI><FONT size=2>شرایط اقلیمی استان تهران</FONT> <LI><FONT size=2>منابع طبیعی</FONT></LI></UL> <LI><FONT size=2><STRONG>پیشینه <A title="" href="http://pdfcenter.mihanblog.com/post/category/14" target=_blank>تاریخی</A> استان تهران</STRONG></FONT> <UL> <LI><FONT size=2>استان تهران در گذر زمان</FONT> <LI><FONT size=2>شهرستان ورامین</FONT> <LI><FONT size=2>شهرستان ری</FONT> <LI><FONT size=2>شهرستان کرج</FONT> <LI><FONT size=2>تهران در دوره صفویه و زندیه </FONT></LI></UL> <LI><FONT size=2><STRONG>صنایع دستی استان تهران</STRONG></FONT> <LI><FONT size=2><STRONG>تهران و وضعیت جغرافیایی</STRONG></FONT> <LI><FONT size=2><STRONG>تاریخچه شهر تهران</STRONG></FONT></LI></UL> text/html 2011-04-17T20:46:00+01:00 pdfcenter.mihanblog.com ایرانی کتاب دانستنیهای علمی و مطلب طنز و خنده دار http://pdfcenter.mihanblog.com/post/48 <P align=center><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>کتاب دانستنی ها و</STRONG></FONT><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>&nbsp;مطالب طنز وخنده دار pdf</STRONG></FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="کتاب دانستنی ها و مطالب آموزنده و خنده دار" src="http://www.servitokss.com/wp-content/uploads/2009/07/man_question_mark.jpg"></P> <P align=center></P> <TABLE dir=rtl id=table3 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Language.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;زبان:&nbsp;</B>فارسی</FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="2%"><FONT size=2><IMG alt="مطالعه آنلاین کتاب" src="http://txt.ir/ico/read.gif" width=20 height=20></FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="59%"><FONT size=2><FONT color=#ff0000><B>&nbsp; <TABLE dir=rtl id=table3 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2>&nbsp;<A title="" href="http://docs.google.com/viewer?url=http://dl.irpdf.com/ebooks/Part1/(622).pdf" target=_blank>مطالعه آنلاین کتاب</A></FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="2%"><FONT size=2></FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="59%"><FONT size=2><FONT color=#ff0000><FONT color=#cc66cc><A title="" href="http://docs.google.com/viewer?url=http://dl.irpdf.com/ebooks/Part1/(674).pdf" target=_blank><FONT color=#cc66cc></FONT></A></FONT></FONT></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></B></FONT></FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileType.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;نوع فایل:</B>&nbsp;PDF</FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Pages.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;تعداد صفحات:</B>&nbsp;24</FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Publisher.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><B><FONT color=#ff0000>&nbsp;ناشر:</FONT> </B>پی دی اف سنتر</FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileSize.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;حجم کتاب:</B>&nbsp;175 کیلوبایت</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE> <P></P> <P align=center><A href="http://dl.irpdf.com/ebooks/Part1/(622).pdf"><IMG title="لینک دانلود مستقیم کتاب دانستنیها" border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/download.gif" width=128 height=41></A></P> <P align=right><STRONG><FONT color=#ff0000 size=2>در این کتاب می خوانید :</FONT></STRONG></P> <UL> <LI> <DIV align=right><FONT size=2><STRONG>آیا می دانید ؟</STRONG> (&nbsp;اطلاعات <STRONG>علمی</STRONG> درباره مورچه خور ها ، خرس ها ، کوروکدیل ها ، خرس ها ، پروانه ها ، گربه ها و گاو ها&nbsp;&nbsp;)</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>آه از دست خانم ها ! ( متن طنز و البته واقعی&nbsp;<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif">&nbsp;)</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>اندیشه های بزرگ (&nbsp;سخنانی زیبا از : لیخت برگ ،<STRONG> آبراهام لینکلن</STRONG> ، امیل ،&nbsp;آلبرت شوارتزر ، جبران خلیل&nbsp;&nbsp;)</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>اندیشه و اعتدال : چند جمله از بزرگان جهان درباره اندیشه و اعتدال (&nbsp;خوان رامن خیمنس&nbsp;&nbsp;)</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>آیا از <A title="" href="http://pdfcenter.mihanblog.com/post/46" target=_blank>جنگ</A> و جدال بین دو جنس خسته نشده اید ؟ (&nbsp;نکات مثبت خانم ها&nbsp;)</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>آیا می دانستید که ؟</FONT></DIV> <UL> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>جویدن آدامس موقع پوست کندن پیاز مانع اشک ریختن شما می شود .</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>یک چهارم استخوان های بدن در پا قرار دارد .</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>اثر لب و&nbsp;زبان هر کس مانند اثر انگشت وی منحصربه فرد است !</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>زنان دوبرابر مردان چشمک می زنند !</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>عمومی ترین نام در جهان محمد است .</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>خوک ها به دلیل <A title="" href="http://pdfcenter.mihanblog.com/post/category/35" target=_blank>فیزیک</A> بدنی قادر به دیدن آسمان نیستند .</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>تمامی خرس های قطبی چپ دست هستند .</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>مورچه همیشه در سمت راست بدن خود سقوط می کند .</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>یک سوسک 9 روز بدون سر می تواند زندگی کند تا&nbsp;از گرسنکی بمیرد .</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>...</FONT></DIV></LI></UL> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>آینده <A title="" href="http://pdfcenter.mihanblog.com/post/37" target=_blank>کودک</A> خود را حدس بزنید ! (&nbsp;چگونه می توانید آینده و شخصیت کودکان خود را حدث بزنید&nbsp;)</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>دوست دارید با کلاس شوید ؟</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>طرز تهیه پیژامه (&nbsp;<STRONG>مطلب طنز جالب و خواندنی</STRONG>&nbsp;)</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2><STRONG>آیا می دانید ؟</STRONG> (&nbsp;<STRONG>دانستنی های</STRONG> طنز و جالب&nbsp;)</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>من که می اونم منظورش چی بود! : می خوام با هاش ازدواج کنم (&nbsp;دل نوشته های و تخیلات یک دانشجوی پسر&nbsp;)</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>اکتشافات و اختراعات <A title="" href="http://pdfcenter.mihanblog.com/post/category/14" target=_blank>تاریخی</A> (&nbsp;مطلب طنز و خنده دار درمورد زن و مرد&nbsp;)</FONT></DIV> <UL> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>مرد تجارت را کشف کرد و پول اختراع شد ، زن پول را کشف کرد و خرید کردن را اختراع کرد .</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>از آن به بعد مرد چیزهای بسیاری را اختراع و کشف کرد ولی زن همچنان مشغول خرید کردن بود .<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"></FONT></DIV></LI></UL> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>سیر تکامل آقا پسر ها ، سیر تکاملی دختر خانم ها ( <STRONG>مطلب خنده دار و طنز</STRONG> )</FONT></DIV></LI></UL> <P align=right>&nbsp;</P> text/html 2011-04-17T19:03:18+01:00 pdfcenter.mihanblog.com ایرانی مقاله و اخبار از تحولات نانو تکنولوژی در جهان pdf http://pdfcenter.mihanblog.com/post/47 <P align=center><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>مجموعه مقالات و اخبار&nbsp;از </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=6 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>تحولات <FONT color=#ff0000 size=7>نانو تکنولوژی</FONT> در جهان</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=Arial>به نقل از سایت کمیته مطالعات سیاست نانو تکنولوژی</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="اخبار و مقالات نانو تکنولوژی" src="http://www.foodylife.com/wp-content/uploads/2009/05/nano-10_reasons_of_using_nanotechnology_for_foods.jpg"></P> <P></P> <TABLE dir=rtl id=table3 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Language.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;زبان:&nbsp;</B>فارسی</FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Author.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD rowSpan=2 width="59%"><FONT color=#ff0000><FONT size=2><STRONG>&nbsp;</STRONG><A title="" href="http://docs.google.com/viewer?url=http://dl.irpdf.com/ebooks/Part7/www.irpdf.com(3572).pdf" target=_blank><FONT color=#cc33cc>مطالعه آنلاین کتاب</FONT></A></FONT></FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileType.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;نوع فایل:</B>&nbsp;PDF</FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Pages.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;تعداد صفحات:</B>&nbsp;31</FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Publisher.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD rowSpan=2><FONT size=2><B><FONT color=#ff0000>&nbsp;ناشر:</FONT> <A href="http://www.pdfcenter.mihanblog.com">www.pdfcenter.mihanblog.com</A></B></FONT></TD></TR> <TR> <TD height=24 width="2%"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/FileSize.gif" width=17 height=17></FONT></TD> <TD height=24 width="37%"><FONT size=2><B>&nbsp;حجم کتاب:</B>&nbsp;486 کیلوبایت</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE> <P></P> <P align=center><A href="http://dl.irpdf.com/ebooks/Part7/www.irpdf.com(3572).pdf"><IMG title="لینک دانلود مستقیم کتاب مقالاتی از تحولات نانو تکنولوژی در جهان" border=0 src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/download.gif" width=128 height=41></A></P> <P align=right><FONT color=#cc33cc size=2>فهرست مقالات و موضوعات موجود در این مجموعه :</FONT></P> <UL> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>پدر درخت سان ها در فکر مهار<STRONG> مولکول</STRONG> هایش</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>فناوری <STRONG>مهره های کوانتومی</STRONG> در حال پیشرفت</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>ساخت کپسول هایی در حد اتم </FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>فناوری کاهش قیمت <STRONG>نانو لوله</STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>مرکزی برای پرورش فناوری رزونانس<STRONG>&nbsp;اسپین الکترون</STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2><A title="" href="http://pdfcenter.mihanblog.com/post/category/16" target=_blank><FONT size=2>الکترونیک </FONT></A>مولکولی دو گام به جلو بر می دارد </FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>نقش مهم محیط اطراف <STRONG>DNA</STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2><STRONG>جانداران میکروسکوپی</STRONG> دریایی راهی به سوی نانو چیننده ها</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>اتصال خودکار <STRONG>مولکول</STRONG> ها به هم </FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>افتتاح مرکز <STRONG>نانو تکنولوژی</STRONG> در شانگهای</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2><STRONG>نانو تکنولوژی</STRONG> ناجی امریکا</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>پیشرفت LG در صنعت<STRONG> نانو مواد</STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>پیشتازی چین در زمینه شیشه های خود تمیز&nbsp; کننده نانو متری </FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>روش های برتر مدل سازی نانو تکنولوژی</FONT></DIV> <UL> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>تصویری از مواد مرکب</FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>شبیه سازی <STRONG>کوانتومی</STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=right><FONT size=2>دنیای <STRONG>شبیه سازی</STRONG></FONT></DIV></LI></UL></LI></UL><FONT color=#ff6600><FONT size=4><STRONG><A title="" href="http://pdfcenter.mihanblog.com/post/category/18" target=_blank> <P align=center><FONT color=#ff6600><FONT size=4><STRONG>دانلود کتاب ها و مقالات علمی</STRONG></FONT> </FONT></P></A></STRONG></FONT></FONT>